Ginza Toriya Premium

Miyashin

Torioshi

Yakitori Toribian

Torishou

Toritako

Torie

Torihiro

Yamadori

Torie